Povídky } Obrázky z věku mladistvého pro naši milou mládež

8.1.2013 § Napsat první komentář § Povídky } Obrázky z věku mladistvého pro naši milou mládež

Mládeži milá!

Odevzdávám do Tvých rukou, mládeži milá, malou tuto knihu, obsahující několik povídek, s tím přáním, aby se Ti zalíbila a nejen příjemné, nýbrž i užitečné chvíle poskytla.

Zvláště Vám, vy, dívky české, budiž ona ku potěšení a zábavě. Dočtete se v ní o hodných dívenkách, jež krásnými ušlechtilými ctnostmi vynikaly — těch následujte; dočtete se však také v ní o dívkách i chlapcích nehodných, již nehezkými ctnostmi vynikali — z těch ovšem vezměte si zase příklad, jakými býti nemáte.

Učiníte-li takto, vyplní se zajisté na Vás slova: „Zdárná mládež — sláva vlasti.“

A to dejž Bůh!

V Náchodě, 15. dne m. srpna 1880.

Stanislav Řehák

Povídky } Kindle
Povídky } epub